Regulamin wypożyczalni sprzętu wodnego

Wypożyczający zobowiązuje się do zapoznania się z regulaminem wypożyczalni sprzętu wodnego i przestrzegania jego zasad.

1. Wypożyczalnia sprzętu wodnego czynna jest od godziny 10.00 do godziny 18.00. Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu poza godzinami otwarcia wypożyczalni - po uprzednim wcześniejszym zgłoszeniu w recepcji ośrodka.

2. Rodzaj jednostek i koszt ich wypożyczenia określa aktualnie obowiązujący cennik.

3.Wydanie sprzętu następuje na podstawie dowodu tożsamości lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

4. Użytkownik wypisuje oświadczenie korzystania ze sprzętu wodnego, co jednocześnie wskazuje, że zapoznał się z regulaminem Wypożyczalni.

5. Dzieci do 14 lat mogą pływać tylko w towarzystwie osoby dorosłej.

6. Opłata za wypożyczenie jest pobierana z góry.

7. Osoba wypożyczająca odpowiedzialna jest za powierzony sprzęt pływający i ponosi koszty uszkodzenia lub zaginięcia sprzętu.

8. Koszty wyrządzonych szkód są wyrażone w wartościach netto.

9. Usterki w wypożyczanym sprzęcie zgłaszać należy przed wypłynięciem, po powrocie uznane będą za dokonane przez wypożyczającego.

10. Wypożyczalnia może wymagać wpłacenia kaucji za sprzęt. Kaucja podlega zwrotowi w przypadku zdania sprzętu bez zastrzeżeń.

11. Na sprzęcie pływającym może się znajdować jednocześnie tylu pasażerów, na ile osób użytkowany sprzęt pływający jest dopuszczony.

12. Wnoszenie oraz spożywanie alkoholu na terenie przystani jak również podczas pływania jest bezwzględnie ZABRONIONE – osobom nietrzeźwym oraz będącym w stanie wskazującym na spożycie napojów alkoholowych sprzętu nie wypożycza się.

13. Zachowanie się na wodzie:

  • zabrania się spożywania alkoholu,

  • podczas pływania zachowujemy się kulturalnie,

  • zabrania się przybijania do brzegu w miejscach do tego nie przeznaczonych, nadbrzeżach kamienistych,

  • zabrania się kąpieli ze sprzętu wodnego,

  • zabrania się skakania do wody z pomostów i innych obiektów znajdujących sią na wodzie,

  • należy się stosować do poleceń obsługi wypożyczalni i innych instytucji do tego upoważnionych,

  • obowiązkowo używamy kamizelek ratunkowych.

14. Zabrania się zaśmiecania akwenów oraz miejsc postoju.

15. Zwracany sprzęt nie może być zaśmiecony i uszkodzony.

16. W przypadku nie zastosowania się do postanowień regulaminu będą wyciągane sankcje określone w art. 54 Kodeksu Wykroczeń.

© 2023 OSiR Przechlewo  IDesigned by PrintVisionIPowered by Quick.CMS