Regulamin korzystania z pola namiotowego / campingowego

 

Drodzy Goście !

 1. Przebywający na teren pola namiotowego / campingowego zobowiązani są dokonać formalności meldunkowych oraz uregulowania należności za cały okres pobytu.

 2. Wizyty osób odwiedzających Gości pola namiotowego / campingowego każdorazowo prosimy zgłaszać w recepcji Ośrodka.

 3. Na terenie Ośrodka mogą przebywać osoby zameldowane w obiekcie oraz czasowo do godz. 22.00 osoby zaproszone przez w/w.

 4. Osoby niezameldowane mogą przebywać na terenie Ośrodka od godz. 6:00 do godz. 22:00. Personel ma prawo do wyproszenia osób w/w z obiektu.

 5. Ciszę nocną określa się:

 • od niedzieli do czwartku (wł.): godz. 22.00-6.00
 • od piątku do soboty (wł.): godz. 24.00- 7.00

Wyjątkiem jednak są imprezy organizowane przez Ośrodek, zgłoszone do wiadomości na stronie internetowej oraz tablicy informacyjnej w recepcji.

 1. Odpoczywając dbamy o spokój własny i innych.

 2. Osoby używające wulgarnych słów i nie stosujące się do powyższego regulaminu będą wypraszane bez zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt.

 3. Każdy korzystający winien dbać o porządek i ład wokół swojego miejsca wypoczynku, a w szczególności składować nieczystości w miejscu do tego przeznaczonym.

 4. Zrzut nieczystości płynnych znajduję się przy boisku wielofunkcyjnym. Zabrania się zrzutu w SANITARIATACH OŚRODKA. Kara za nieprzestrzeganie zasad zrzutu w miejscu do tego przeznaczonym wynosi 200 zł każdorazowo.

 5. Mycie naczyń tylko i wyłącznie w wyznaczonym miejscu - zmywalnia naczyń.

 6. Dzieci przebywające na terenie Ośrodka winny przebywać pod nadzorem opiekunów prawnych.

 7. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności finansowej za przedmioty wartościowe należące do użytkowników.

 8. W przypadku skrócenia pobytu ośrodek nie zwraca opaty za niewykorzystane dni wypoczynku.

 9. Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty miejscowej w formie gotówkowej w recepcji ośrodka.

 10. Gość przyjeżdżający z pupilem zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny, do sprzątania nieczystości.

 11. Wszelkie inne kwestie nieujęte w niniejszym regulaminie należy każdorazowo uzgodnić z dyrekcją Ośrodka.

 

Życzymy udanego, słonecznego i radosnego wypoczynku!!!

 

© 2023 OSiR Przechlewo  IDesigned by PrintVisionIPowered by Quick.CMS