Regulamin kąpieliska

REGULAMIN MIEJSCA WYKORZYSTYWANEGO DO KĄPIELI NAD JEZIOREM KOŃSKIM W PRZECHLEWIE

 1. Miejsce wykorzystywane do kąpieli jest obiektem administrowanym przez Gminę Przechlewo, zwaną dalej „Administratorem”
 2. Miejsce wykorzystywane do kąpieli jest strzeżone w godzinach 10.00 – 18.00, gdy jest wywieszona flaga.
 3. Kolory flag oznaczają:

- biała – kąpiel dozwolona,

- czerwona - zakaz kąpieli.

- brak flagi - miejsce wykorzystywane do kąpieli jest niestrzeżone

 1. Ustala się sygnały alarmowe: - długotrwały gwizdek – opuścić natychmiast miejsce wykorzystywane do kąpieli, akcja ratownicza
 2. Dzieci w wieku do 12 lat mogą przebywać na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli, oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 3. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających oraz sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli.
 4. Zabrania się prowadzenia działalności gospodarczej (w tym handlu obnośnego) na terenie obiektu bez pisemnej zgody administratora.
 5. Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących się zaleca się wzajemną obserwację, a w razie potrzeby udzielenie pomocy.
 6. Osoby korzystające z miejsca wykorzystywanego do kąpieli obowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratowników oraz kąpać się tylko w miejscach wyznaczonych.
 • Ratownikami są osoby noszące ubiór w kolorze żółtym (lub czerwonym) z emblematem ratownik (lub WOPR). Ratownicy dyżurują w godzinach 10.00-18.00.
 1. Na miejscu wyznaczonym do kąpieli zabrania się:
 2. a) przekraczać granicy stref oznaczonych czerwonymi bojami osobom nieumiejącym pływać,
 3. b) wchodzić do wody wbrew zakazowi ratowników oraz w czasie, w którym wywieszona jest flaga czerwona,
 4. c) niszczyć urządzenia i sprzęt miejsca wykorzystywanego do kąpieli,
 5. d) wykonywać skoki do wody, skoki tylko w wyznaczonym miejscu na własną odpowiedzialność,
 6. e) wprowadzania psów i innych zwierząt,
 7. f) zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób, a w szczególności:

- zakłócać spokoju, popychać i wrzucać inne osoby do wody,

- wchodzić na wyznaczone stanowiska ratownicze i skakać z nich do wody,

- jeździć rowerami i biegać po pomostach,

- zaśmiecać i brudzić teren miejsca wykorzystywanego do kąpieli,

- wpływać pod pomosty i wypływać poza obręb miejsca wykorzystywanego do kąpieli,

 • Osoby korzystające z nadmuchiwanych sprzętów pływających, itp. mogą pływać wyłącznie do czerwonych boi.
 • Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu miejsca wykorzystywanego do kąpieli, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.
 • Apteczki wyposażone w sprzęt opatrunkowy do udzielania pierwszej pomocy znajdują się na stanowiskach ratowników.

Telefony alarmowe:

 • 997 - Policja
 • 998 - Straż Pożarna
 • 999 - Pogotowie Ratunkowe
 • 112 – Telefon alarmowy

Regulamin przyjęty Zarządzeniem wewnetrzym nr 10/2021 Dyrektora Ośrodka

© 2023 OSiR Przechlewo  IDesigned by PrintVisionIPowered by Quick.CMS