Wypożyczalnia sprzętu wodnego

 

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU WODNEGO
CZYNNA W GODZ. 10.00 - 18.00

 

Regulamin wypożyczalni sprzętu pływającego
 

  • Wypożyczalnia sprzętu pływającego jest własnością gminy Przechlewo w administrowaniu OSiR w Przechlewie.
  • Sprzęt pływający wypożyczać mogą wyłącznie osoby, które ukończyły 14 lat i przedłożą do wglądu dowód tożsamości lub legitymację szkolną.
  • Sprzęt może być używany wyłącznie w godzinach pracy wypożyczalni.
  • Wypożyczalnia sprzętu pływającego czynna jest od godziny 1000 do godziny 1800.
  • Podczas pływania użytkownik sprzętu zobowiązany jest posiadać przy sobie wymagane uprawnienia wraz z dowodem tożsamości.
  • Za zniszczenie, braki i uszkodzenia wynikłe wskutek niewłaściwej eksploatacji, materialną odpowiedzialność ponosi użytkownik.
  • Liczebność załogi na jednostce pływającej ustala pracownik przystani na podstawie instrukcji eksploatacji sprzętu lub jego aktualnego stanu technicznego.
  • Cennik za usługi znajduje w wypożyczalni sprzętu pływającego
  • Użytkownikom sprzętu zabrania się:

- Kąpieli podczas używania sprzętu pływającego.

- Kąpieli podczas używania sprzętu pływającego.

- Wędkowania z wyjątkiem łodzi do tego przystosowanych.

- Udostępniania sprzętu osobom trzecim.

- Spożywania alkoholu w czasie dysponowania jednostką pływającą.

 

Zgodnie z zarządzeniem nr 4/2020 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przechlewie z dn. 6.07.2020 zarządzam, co następuje:
Ustalam cenę 100 zł za nie przestrzeganie regulaminu wypożyczalni sprzętu pływającego.
Zarządzenie wewnętrzne wchodzi z dniem 17.07.2020.

 

CENNIK WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU WODNEGO

 

 

© 2021 OSiR Przechlewo  IDesigned by PrintVisionIPowered by Quick.CMS