Wypożyczalnia sprzętu sportowego

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ROWERÓW

 

Wypożyczając rower i podpisując się na karcie wypożyczenia akceptujesz nasze zasady.
Zapoznaj się więc z regulaminem i w drogę.

Aby wypożyczyć rower, należy spełnić następujące warunki:

 1. Przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), z którego pracownik wypożyczalni spisze dane do karty wypożyczalni.

 2. Złożyć czytelny podpis na karcie wypożyczenia roweru i o zapoznaniu się z regulaminem, zaakceptowaniu jego treści oraz przyjęciu roweru sprawnego technicznie.

 3. Być osobą pełnoletnią i trzeźwą.

 4. Opłatę za wypożyczenie roweru pobiera się z góry lub po zwrocie wypożyczonego roweru, według cennika. Czas zaokrąglamy do 0,5 h na korzyść klienta.

 5. Przyjmujemy płatność gotówką.

 6. W przypadku utraty wypożyczonego roweru lub jego wyposażenia na skutek kradzieży lub zgubienia, wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości roweru lub jego wyposażenia + koszty wypożyczenia określone w cenniku.

 7. Gdy rower ulegnie uszkodzeniu, zepsuciu lub zostanie ukradziony wypożyczający poniesie koszty szkody w całości według ustalonego cennika napraw.

 8. Pracownik wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia  roweru bez podania przyczyny.

 9. Wypożyczający rower zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu.

Za wady ukryte w częściach rowerowych (materiałach) wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.

Wypożyczający zobowiązuje się do:

 1. Korzystania z roweru oraz jego wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem. Zabrania się użytkowania rowerów w ciężkim terenie, jazdy w błocie, w wodzie, po plaży. Rowery należy zwrócić w należytej czystości.
 2. Oddania roweru oraz jego wyposażenia sprawnego technicznie, w stanie nie pogorszonym, w terminie zgodnym z deklarowanym czasem zwrotu.
 3. Pokrycie ewentualnych kosztów naprawy uszkodzonego sprzętu lub jego wyposażenia.

 

CENNIK WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU SPORTOWEGO

 

 

© 2021 OSiR Przechlewo  IDesigned by PrintVisionIPowered by Quick.CMS