Regulamin ośrodka

 

Regulamin Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przechlewie

 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przechlewie świadczy usługi zakwaterowania i jest do dyspozycji gości całą dobę.
 2. Domki murowane, drewniane oraz pokoje wynajmujemy na dobę, która   rozpoczyna się o godzinie 16.00, a kończy o godzinie 12.00 dnia następnego.
 3. Do korzystania z usług zakwaterowania na terenie Ośrodka upoważnia dokonana wcześniej rezerwacja z wniesioną na jej potwierdzenie przedpłatą. Przedpłata wynosi 40% wartości całego pobytu.
 4. W przypadku rezygnacji z usługi w terminie do 30 dni przed planowanym przyjazdem przedpłata podlega zwrotowi.
 5. W przypadku rezygnacji z usługi w terminie poniżej 30 dni przed planowanym przyjazdem kwota wpłacona na poczet rezerwacji nie podlega zwrotowi.
 6. Za skrócenie zarezerwowanego uprzednio pobytu pobieramy 40% jego wartości.
 7. Zakwaterowanie następuje po uprzednim zameldowaniu w recepcji Ośrodka.
 8. Cennik usług Ośrodka znajduje się na aktualizowanej stronie internetowej www.osir.przechlewo.pl oraz w recepcji.
 9. Wykonanie usługi polega na przekazaniu czystego domku/pokoju gotowego do użytkowania i następuje poprzez przekazanie jednego kompletu kluczy oraz informacji o wyposażeniu wraz ze stanem technicznym pomieszczeń w obecności recepcjonistki Ośrodka.
 10. Oddanie domku/ pokoju przez klienta w dniu wyjazdu następuje na takich samych zasadach jak podczas wydawania domku/ pokoju użytkownikowi.
 11. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku/ pokoju należy zgłaszać na bieżąco personelowi Ośrodka w recepcji. Uwagi wniesione po zakończeniu świadczenia lub w dniu wyjazdu nie będą rozpatrzone.
 12. Szkody wynikające z nieprawidłowej eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń powstałe z winy korzystających z obiektu rozliczane będą na miejscu, tj. podczas pobytu, według ustalonych kwot przez personel Ośrodka, które wystarczą na pokrycie kosztów eksploatacji, naprawę uszkodzenia lub zakup zniszczonej, bądź zagubionej rzeczy.
 13. Przedłużenie pobytu poza ustalony okres może być spełnione w miarę istniejących możliwości.
 14. Osoby zakłócające spokój lub korzystające z powierzonego mienia w sposób niezgodny z regulaminem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przechlewie mogą być z niego usunięte bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań.
 15. W obiekcie zabronione jest zakłócanie spokoju poprzez odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody kierownictwa Ośrodka. Ciszę nocną na terenie Ośrodka określa się na godziny 22.00 - 6.00. Wyjątkiem są jednak imprezy zorganizowane przez Ośrodek i zgłoszone w harmonogramie na stronie.
 16. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, osobom, które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
 17. Dodatkowa osoba w domku/ pokoju ponosi opłatę wg cennika na dany sezon.
 18. Zabrania się korzystania w domkach z własnych urządzeń elektrycznych, butli gazowych itp.
 19. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
 20. Nie zgłoszenie uwag w momencie przyjmowania domku lub pokoju powoduje odpowiedzialność gościa za uszkodzenia lub zniszczenia powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 21. Za zgubione lub zniszczone mienie OSiR odpowiada wynajmujący.
 22. Kierownictwo ośrodka nie odpowiada za zaginione w czasie pobytu rzeczy wartościowe.
 23. Gość przyjeżdżający do Ośrodka wypoczynkowego ze zwierzęciem zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny oraz posiadać książeczkę szczepień, smycz, kaganiec oraz zobowiązanie do sprzątania nieczystości. Miejscem na toaletę nie jest plaża, ani pobliże domków. Po przeciwnej stronie Ośrodka pupil ma możliwość wybiegania się.
 24. Prosimy nie pozostawiać po sobie śmieci. Pojemniki na odpady, szkło, plastik, puszki znajdują się za bramą w pobliżu recepcji.

 

 Życzymy miłego pobytu !!!

© 2021 OSiR Przechlewo  IDesigned by PrintVisionIPowered by Quick.CMS